Avonaisia paikkoja Traconin coniteassa

Tutustu alla oleviin tehtäviin ja lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi osoitteeseen pj[at]tracon.fi 31.12.2022 mennessä.

Hakijoilta edellytetään täysi-ikäisyyttä, tiimityöskentelytaitoja sekä intoa ja rakkautta Traconin aihepiirejä kohtaan. Relevantti kokemus haetusta tehtävästä on plussaa, mutta ei pakollista. Kokemuksen puutteen takia ei kannata jättää hakematta, sillä opastamme kaikki uudet coniitit tehtäviinsä, eikä yksin tarvitse tehdä töitä.

Coniteatyöskentely on vapaaehtoistoimintaa, eikä siitä makseta palkkaa edes pääjärjestäjälle. Sen sijaan muita etuja löytyy. Tavallisten työvoimaetujen lisäksi Tracon maksaa ulkopaikkakuntalaisille coniiteille matkat ja majoituksen (tai majoituskorvauksen) coniin, järjestää saunailtoja sekä kesällä virkistyspäivän, unohtamatta kaatajaisten mystistä coniteafaksia. Saat myös coniteatyöskentelyn sivussa uusia huippukavereita sekä oikeaa työkokemusta.

Kunniavierasvastaava

Kunniavierasvastaava hoitaa Traconiin kunniavieraat ja huolehtii heidän vierailusta conissa. Työtehtäviisi kuuluu mm. hotellien ja lentolippujen bookkaus vieraille, kunniavieraan kanssa ohjelmasta sopiminen ja vieraan hostaus Suomen vierailun aikana. Tehtävässä vaaditaan hyvää aikataulujen hallintaa, sujuvaa englannin kielen taitoa (muista kielistä plussaa) ja hyviä viestintätaitoja.

Stream

Stream-tuottaja vastaa yhdessä taltioinnin kanssa ohjelmasalien taltioinnista ja pääsalin livestreamauksesta. Tehtävään sisältyy teknistä ja visuaalista suunnittelua, ajolistojen tekoa ohjelmakartan pohjalta, vuorolistojen tekoa yhdessä työvoimavastaavan kanssa, koordinointia ison salin teknisen tuottajan kanssa sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Tuottaja myös valvoo YouTubeen lähetettävän äänimateriaalin Teosto-sopivuudesta pääsalissa sekä ohjelmasaleissa, sekä opastaa tarvittaessa ohjelmavastaavan kanssa ohjelmanpitäjiä niistä. Tapahtumapäivänä valvot että tekniikka on saapunut paikalle, lähetyksessä on oikeat lähteet livenä, tarvittavat komponentit toimii ja vänkärit tietävät mitä tekevät ja missä. Tehtävään toivotaan henkilöä jolla on aiempaa kokemusta streamaustekniikasta taikka videotuotannoista, esim. TV-alan opiskelija.

Viestintä

Viestintätiimimme kaipaa täydennystä. Viestintäconiitin tehtävään liittyy tiedotteiden ja sometusten suunnittelua ja julkaisemista, kävijöiden palautteisiin ja kysymyksiin reagointia sekä erilaisten sometempausten kehittämistä.

Viestintätiimi on tapahtuman näkyvin ja asiakaslähtöisin conitean osa, joten odotamme valituilta selkeää suomen kielen osaamista, asiakaspalvelutaitoja ja nopeaa ongelmanratkaisukykyä.
Arvostamme kielitaitoa, sillä osa tapahtuman viestinnästä tehdään tarvittaessa myös englannin kielellä.

Roolipelivastaava

Ropevastaava huolehtii nimensä mukaisesti roolipeliohjelman järjestämisestä. Roolipeliaiheisen puheohjelman lisäksi ropevastaava etsii conissa tapahtuviin peleihin järjestäjät. Ohjelmatiimissä tarvitset hyvää aikataulujen hallintaa ja kommunikointitaitoja. Hyvistä verkostoista on myös apua.

Sidosryhmävastaava

Sidosryhmävastaava huolehtii suhteista muihin ryhmiin ja yhdistyksiin. Conin ulkopuolella sidosryhmävastaava hoitaa Traconin edustuspöydän muihin coneihin, sekä toisin päin edustuspöydät Traconiin ja koordinoi muiden sidosryhmien toimintaa Traconissa.

Kisällit

Haemme myös kisällejä alla oleviin pesteihin ja oppimaan conissa työskentelyn saloja. Jos coniteavastuut aiheuttavat kuumotusta tai mikään yllä oleva pesti ei herättänyt mielenkiintoa, voit hakea Traconiin myös kisälliksi. Kisällinä pääset opettelemaan coniteatyöskentelyä vanhemman coniitin opastuksella, tavoitteena seuraavana vuonna hoitaa kyseinen vastuualue.

Voit hakea vapaasti mihin tahansa tehtävään coniin kisälliksi, mutta erityisesti etsimme kisällejä seuraaviin hommiin:

Tilavastaavan kisälli

Tilavastaavan opissa avustat tilavastaavaa Tampere-talon kanssa toimimisessa, hoidat tilauksia ja conin aikana juoksevia asioita. Plussaa jos asut Tampereella.

Ohjelmakisälli

Ohjelmavastaavan kisällinä avustat tapahtuman ohjelman kokoamisessa, ohjelmatarjousten läpikäymisessä ja ohjelmakartan luomisessa. 

Ison sali kisälli

Tässä pestissä yksikään Ison Salin ohjelma ei jää näkemättä! Avustat Tampere-talon Ison salin vastaavaa aikataulutuksessa ja juoksevissa asioissa. Plussaa jos sinulla on jo osaamista valo- tai äänitekniikasta, mutta aiempi kokemus ei ole pakollista.

Voit hakea avoimella hakemuksella coniteaan tai kisälliksi. Ilmoitathan sähköpostissa alueet, joista olisit kiinnostunut.

Jos jäi kysyttävää yllä olevista tehtävistä tai coniteatyöskentelystä noin yleensä, tavoitat Traconin pääjärjestäjät osoitteesta pj[at]tracon.fi.